//////

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

Marketing bankowy obejmuje działalność banku w zakresie prowadzenia polityki kształtowania produktów bankowych, prowadzenia polityki kontraktacji oraz udoskonalania kanałów dystrybucji.Polityka kształtowania produktów bankowych powinna uwzględniać: specyfikę działalności banku, charakter usług bankowych (kredyty, depozyty, pożyczki) oraz odbiorcę produktu bankowego (klienci indywidualni, przedsiębiorstwa, sektor publiczny). Polityka kształtowania produktów bankowych koncentruje się na: kształ­towaniu asortymentów i programu produktów (określanie zyskowności oferowanych produktów, wprowadzanie nowych produktów na rynek) lub na pojedynczych produktach (np. leasing).

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!