//////

USŁUGI BANKOWE

Z punktu widzenia ekono­miki, jak podkreśla A. Gershman, bankowość zdalna jest o wiele tańsza, bardziej efektywna niż obsługa okienkowa. To jest zysk, którym mogą się podzielić banki  klient. Podobnie będą znikać najbardziej fizyczne przejawy środków finansowych, czyli banknoty i monety, tam bowiem, gdzie istnieje zaawansowana technologia, nie będą one potrzebne. Właściwie już teraz — gdyby nie ludzkie sentymenty — byłoby możliwe całkowite przejście na obrót bezgotówkowy.Usługi bankowe będą potrzebne zawsze, ale zmienia się i będzie się zmieniać ich charakter. Zapewne nie będą potrzebni pracownicy wykonujący prace rutynowe, np. kasjerzy; równie dobrze lub lepiej już teraz robią to maszyny.

Leave a Reply

error: Content is protected !!