//////

W KRAJACH UE

Tak jak to się dzieje w krajach Unii Europejskiej, zadania z zakresu kreowania polityki informacyjnej należą do Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) działają­cego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednak pomysł centralizacji polity­ki informacyjnej na wielką skalę nie wydaje się najlepszym z możliwych. Kanony światowe i europejskie wskazują, iż CIR powinno być zespołem współpracujących ze sobą czterech mniejszych biur: biura prasowego, odpowiadającego za bieżącą obsługę dziennikarzy; biura informacyjnego, tworzącego i wdrażającego strategie komunikacyjne, pełniącego jednocześnie funkcję rządowej agencji public rela- tions; biura analiz, badającego reakcje opinii publicznej na wydarzenia i decyzje polityczne; biura komunikacji społecznej, odpowiadającego za bezpośrednie kon­takty z pojedynczymi obywatelami.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!