//////

W OBLICZU GLOBALNEJ KONKURENCJI

W obliczu globalnej konkurencji oraz teleinformatyzacji w sektorze bankowym redukcje zatrudnienia wydają się nieuniknione. Duża sieć oddziałów banku, będąca dotychczas zaletą, staje się obecnie drogim luksusem i „przeszkodą w konkurencji. Stworzenie interaktywnego systemu bankowego ma ogromne znaczenie dla insty­tucji finansowych i’potencjalnych klientów. Home banking jest jedną z form świadczenia usług bankowych. Może być dobrym kanałem dystrybucji produktów bankowych, jeśli towarzyszyć temu będzie masowe używanie kart bankowych, inte­ligentnych bankomatów, wykonujących inne funkcje niż tylko wypłata gotówki.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!