//////

W ŚWIETLE KOMERCJALIZACJI

W świetle komercjalizacji nauki osią­gnięcia te są dobrami zawłaszczonymi, mają walory strategiczne i coraz częściej stanowią samodzielny przedmiot wymiany, czy to jako wynalazki i patenty, wiedza technologiczna typu know-how, czy jako dokumentacja techniczna, znaki zastrze­żone lub prawa autorskie.    Socjologowie nauki porównują zachowania naukowców inwestujących swój potencjał intelektualny w badania, dzięki którym spodziewają się polepszenia swej pozycji naukowej, do zachowania inwestorów, którzy dzięki przemyślanym lokatom kapitału oczekują wzrostu swojej pozycji rynkowej, tym bardziej, że zdobywanie środków na badania coraz częściej łączy się ze zdolnością do rynkowej eksploatacji rezultatów badań, co jeszcze bardziej upodabnia naukowców do menedżerów i przedsiębiorców.

Leave a Reply

error: Content is protected !!