//////

WARTOŚĆ TRANSAKCJI E- BIZNESOWYCH

Europa Zachodnia osiągnie w 2005 r. liczbę użytkowników Internetu zbliżoną do USA. Obecnie 5 min Polaków ma dostęp do Internetu. Jednak aż 4,2% z nich nie korzysta z sieci, choć mają takie możliwości. Osoby łączące się z Internetem wykorzystują go w celu uzyskania infor­macji przydatnych w pracy i nauce (83%) oraz rozwijania zainteresowań (64%). Tylko połowa internautów korzysta z poczty elektronicznej, a 34% nawiązuje przez Internet kontakty. Wartość transakcji e-biznesowych w Europie, według badań IDC48, osiągnę­ła w 2003 r. wartość 124 mld euro, co przy 10 mld euro w 1999 r. wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Wzrost ten wydaje się być możliwy dzięki: zwiększeniu zaintere­sowania obniżaniem kosztów operacyjnych przez firmy, możliwością działania bez barier czasowych i geograficznych, integracji z już istniejącymi e-rynkami, możliwo­ści efektywniejszego wykorzystania istniejących łańcuchów dostaw i telepracy.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!