//////

WARUNEK ROZWOJU

Warunkiem rozwoju e-biznesu w Polsce jest osiągnięcie niezbędnego poziomu w kilku istotnych obszarach składających się na technologię internetową oraz jej ak­tywne wykorzystanie w codziennej praktyce gospodarczej. Należą do nich infrastruk­tura, w tym infrastruktura telekomunikacyjna, gotowość polskich przedsiębiorstw do wprowadzania zintegrowanych rozwiązań wspomagających zarządzanie i dających bezpośrednie powiązania z usługami internetowymi, takimi jak bankowość elektro­niczna, kampanie marketingowe w Internecie, handel elektroniczny (e-commerce), operacje logistyczne, e-procurement (pełnomocnictwo e-banku). Rozwojowi e-bizne­su sprzyja z pewnością otwartość na nowe technologie. Najlepiej przygotowane do ich wprowadzenia są firmy, których zarządy nie obawiają się zmian ani nowości.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!