//////

WPROWADZENIE POŁĄCZEŃ

  • Poziom IV. Obejmuje systemy bankowości elektronicznej funkcjonujące przez specjalistyczne, zestandaryzowane sieci informatyczne. Idea tego rozwiązania polega na tym, że dyspozycje klienta składane są przy wykorzystaniu jednego uniwersalnego procesu zleceń (zdefiniowany format zleceń) i przekazywane do realizacji przez ogólne urządzenie transmisyjne. Za pomocą tego urządze­nia dyspozycja klienta zostaje skierowana do odpowiedniego banku. Poziom V. Składa się z takich nośników informacji, jak telewizja interaktyw­na, środki multimedialne zapewniające przekaz głosu, dźwięku, danych i ob­razu. Wprowadzenie tego typu połączeń między bankiem a klientem przynosi dużą niezawodność, szybkość transmisji danych oraz prostotę obsługi.

Leave a Reply

error: Content is protected !!