//////

WSPÓŁCZESNA FALA

Współczesną falę internacjonalizacji i globalizacji w przemyśle bankowym, uzna­wanych za tendencję uniwersalną i nieodwracalną, wywołał splot czynników, z ame­rykanizacją światowego systemu na czele. Nie rozwijając tu’ szczegółowo kwestii genezy globalizacji, należy odnotować, że z interesującego punktu widzenia znacznie ważniejsze są związane z nią konsekwencje czy też w innym ujęciu koszty i korzyści, a zwłaszcza ich podział między uczestników rynku bankowo-finansowego. Znaczenia kwestii beneficjentów procesów globalizacji i liberalizacji w światowej bankowości nie sposób przecenić.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!