//////

WSPÓŁCZESNY KLIENT

Pewne jest to, że współczesny klient (instytucjonalny oraz prywatny) ma swobodę wyboru kanałów dostępu do banku. Pewne jest, że technologie tworze­nia i dystrybucji produktów bankowych będą się rozwijać. Opinii, że rozwijanie ban­kowości detalicznej przez sieć oddziałów czy filii jest przeżytkiem, a nawet swego rodzaju ślepą uliczką, przeciwstawiane są oceny, że bankowość elektroniczna, samo­obsługowa (telefoniczna, bankomatowa, internetowa itd.) jest na razie ważnym, ale tylko uzupełniającym kanałem „bankowania”.  O ile transakcje elektroniczne wcho­dzą w rachubę w przypadku operacji standardowych (pobranie gotówki, przelew, lokata itd.), o tyle w przypadku operacji bardziej wyrafinowanych, wymagających osobistego kontaktu, namysłu, doradztwa, dyskusji, niezastąpione jeszcze długo bę­dą oddział czy filia.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!