//////

WSZYSTKIE INSTYTUCJE

Proces ten nie może tworzyć barier w dostępie obywateli Wspólnoty do informacji publicznych na żadnym ze szczebli administracji i instytucji służby publicznej.  Wszystkie instytucje Unii Europejskiej rozwijają elektroniczne formy informacji przez wspólny serwer. W ramach struktury PRINCE zostały opracowane trzy prio­rytetowe akcje informacyjne Unii: strony WWW zatytułowane Building Europę Together poświęcone problematyce integracyjnej, strony informujące o problemach wynikających z wprowadzenia eurooraz podejmujące kwestie dialogu z obywate­lami Wspólnoty i biznesem.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!