//////

WZROST GLOBALIZACJI W GOSPODARCE

Wzrost globalizacji w gospodarce, czyli szybko postępująca integracja odręb­nych krajowych rynków finansowych w rynek ogólnoświatowy, narusza jeden z podstawowych filarów państwa narodowego — rynek narodowy, co nie oznacza oczywiście, że gospodarka narodowa straciła znaczenie. Gospodarka narodowa jest wciąż ważna, jednak już nie najważniejsza. Nową cechą globalizacji jest zespół pro­cesów, które umożliwiają projektowanie, rozwój, produkcję, dystrybucję i konsump­cję procesów, produktów i usług na skalę światową, z wykorzystaniem instrumen­tów przygotowanych i udostępnionych w skali świata, są nastawione na coraz bar­dziej zdywersyfikowane i zorientowane na klienta globalne rynki, regulowane przez „quasi-uniwersalne” normy i standardy.

Leave a Reply

error: Content is protected !!