//////

ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI

Zwiększanie rentowności działalności bankowej związane jest w sposób szczególny z kosztami osobowymi, które stanowią ok. 60% ogółu kosztów działania banku. Następujący przykład ukazuje strukturę kosztów w Banku Śląskim S.A. w 1999 r. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w Banku Śląskim S.A. sta­nowiły w 1999 r. 53,41% kosztów działania banku.Coraz większą konkurencyjność rynku finansowego zauważa się nie tylko w ban­kach polskich, lecz także w bankach Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Główną przyczyną coraz większej konkurencji na rynku finansowym jest pojawienie się, oprócz tradycyjnych, elektronicznych form przekazu informacji (dystrybucji pro­duktu), zapewniających powszechną i szybką, komunikację między usługodawcą a potencjalnym usługobiorcą.

Leave a Reply

Reklama
error: Content is protected !!